Željeznički provizorij

Izrada provizornih mostova za krajnjeg korisnika Hrvatske željeznice – dužine mostova 14,8 m i 21 m – ukupne težine cca 120 tona.
Isporuka u proljeće 2020. godine.