Profilirani limovi

Osnovni materijal je kvalitetan niskougljični čelik sa višestrukom antikorozivnom zaštitom: kontinuirano vruće cinčan i plastificiran poliester bojom.

Višestruki zaštitni slojevi čine limove otporne na: UV zrake, temperaturne promjene, skupljanje prašine te ogrebotine.

Proizvodni proces profiliranja limova odvija se na računalno vođenim strojevima, na način da lim prolazi kroz niz valjaka koji profiliraju lim u konačni oblik, te se ploče automatski režu na zadane dimenzije.

Prednosti metalnih krovova

 • velika čvrstoća i otpornost uz vrlo mali presjek
 • nekoliko puta lakši od klasičnog pokrova
 • dužina elemenata je po narudžbi
 • brza i jednostavna montaža
 • opšavi u boji i kvaliteti pokrova
 • mali nagibi krovnih ploha
 • lagana i  jednostavna podkonstrukcija
 • dugi vijek trajanja
 • ekonomičnost građenja

Tipovi profiliranih limova:

 • Lim u obliku crijepa OCP 25
 • Lim sinusnog vala OSP 27
 • Trapezno profilirani limovi: OTP 14, OTP 18, OVP 18,  OTP 30, OTP 45, OTP 85, OTP 150

certifikat_CE

 

limovi otp 14

Limovi su pocinčani, premazani poliester bojom.

Debljina lima (t) mm 0,5 0,6
Težina (g) kg/m² 4,25 5,10
Poliester boja prema RAL karti.

Pri izračunu cijene, obračunava se samo korisni dio lima (dakle, bez preklopa).

limovi otp 18

Limovi su pocinčani, premazani poliester bojom.

Debljina lima (t) mm 0,5 0,6
Težina (g) kg/m² 4,55 5,50
Poliester boja prema RAL karti.

Pri izračunu cijene, obračunava se samo korisni dio lima (dakle, bez preklopa).

limovi ovp 18

Limovi su pocinčani, premazani poliester bojom.

Debljina lima (t) mm 0,5 0,6
Težina (g) kg/m² 4,55 5,50
Poliester boja prema RAL karti.

Pri izračunu cijene, obračunava se samo korisni dio lima (dakle, bez preklopa).

limovi ocp 25

Limovi su pocinčani, plastificirani poliester bojom.
Poliester boja prema RAL karti.
Pri izračunu cijene, obračunava se samo korisni dio lima (bez preklopa).

limovi otp 30

Limovi su pocinčani, premazani poliester bojom.

Debljina lima (t) mm 0,5 0,6
Težina (g) kg/m² 4,85 5,80
Poliester boja prema RAL karti.

Pri izračunu cijene, obračunava se samo korisni dio lima (dakle, bez preklopa).

limovi otp 45

Limovi su pocinčani, plastificirani poliester bojom.

Debljina lima (t) mm 0,5 0,6
Težina (g) kg/m² 5,10 6,10
Poliester boja prema RAL karti.

Pri izračunu cijene, obračunava se samo korisni dio lima (dakle, bez preklopa).

limovi otp 85

Trapezni lim OTP 85 koristi se prema statičkom proračunu u:

 • Sustavu ravnih krovova
 • Sustavu kosih krovova
 • Međukatnoj konstrukciji
 • Ostalim sustavima

Prilikom ugradnje lima OTP 85 u međukatnoj konstrukciji, racionaliziraju se troškovi gradnje kroz smanjeni utrošak betona, te je manja visina same međukatne konstrukcije u odnosu na sustav s visokoprofiliranim limovima.

limovi otp 150

Sa ciljem vođenja sila pritiska s krova na podkonstrukciju, između nosača i gornjih pokrova, koristi se visokoprofilirani trapezni lim. Ugrađuje se kod krovova s malim nagibom (1,5-2,5%) i velikim rasponima između nosača (do 9m). Svojim statičkim karakteristikama idealno se uklapa u gradnji međukatnih konstrukcija, industrijskih i poslovnih objekata.

Prednosti gradnje visokim valom:

 • Ušteda na troškovima građenja
 • Skraćuje se vrijeme gradnje
 • Povećava iskorištenost prostora

limovi sinus 27

Limovi su pocinčani, premazani poliester bojom.

Debljina lima (t) mm 0,5 0,6
Težina (g) kg/m² 4,85 5,80
Poliester boja prema RAL karti.

Pri izračunu cijene, obračunava se samo korisni dio lima (dakle, bez preklopa).