Čelične konstrukcije tunela

Za našeg stalnog austrijskog partnera isporučujemo dosta zahtjevne čelične konstrukcije koje se
koriste za izgradnju tunela 3 do 4 puta godišnje. Isporuke variraju od 70 do 100 tona po isporuci.
Uglavnom smo se specijalizirali i prilagodili potrebama našim partnerima na više segmenata izrade
čeličnih konstrukcija.