Krovni paneli

 

Krovni panel s vanjskim limom u obliku trapeza.

Više informacija dostupno u pdf brošurama: